Sola Airport Arena bygg A

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Sola Airport Arena – Bygg A

Sola Airport Arena, Bygg A er et kontorbygg på ca 3000 m2. Prosjektet er et samarbeid mellom Hellestø bil som byggherre, Atea som leietaker og Skanska som entreprenør.

Bygget vil bli et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi.

Det vil bli solceller på taket, bruk av energibrønner, samt fortrengingsventilasjon

Bygget skal også sertifiseres som et BREEAM Excellent bygg.

Her er litt data ang BREEAM:

BREEAM-NOR klasse og score Breeam Nor Excellent – Mål er 70% av oppnåelige poeng.
Kjernefakturer for innovativ og miljøeffektiv design Energiklasse A
Brutto gulvareal (BDA) – m2 2670 m2
Tomtestørrelse – mål (dekar) 2334 m2
Område for lagring (m2) 1392 m2
Areal allment tilgjengelig 800 m2
Areal bygd for offentlig bruk 0

Beregnet strømforbruk – kWh/m2 71,8 kWh/m²
Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2 0
Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 56.798 kWh
Beregnet vannforbruk – 767 m3. 5,86m3/person/år